Tuotantoarvomme

Tuotantoarvomme

MADE IN EUROPE 

Naulamme  valmistetaan Tanskassa, Espanjassa ja  Ruotsissa. Lähellä tuotettu naula kehittää aluetaloutta, työllisyyttä ja tehostaa logistiikkaa. Näin voidaan myös varmistua  oikeudenmukaisista toimintatavoista, jossa tuote on jäljitettävissa aina raaka-ainevalmistajaan asti. Teollinen tuotantoprosessimme on ISO 9001 laatusertifioitu.

 

JATKUVAA TUOTEKEHITYSTÄ

Eurooppalaisissa tuotekehitysyksiköissämme työskentelee yli 500 henkeä. He kuuntelevat jatkuvasti ammattirakentajia ja kehittävät alati parempia kiinnikkeitä, työkaluja ja ratkaisuja (esim. GALV-PLUS®, RounDrive®, Spit EasyClick, jne.)

 

YMPÄRISTÖN YSTÄVÄ

Pidämme huolta, että lapsillamme on parempi elää. Käyttämämme raaka-aineet ovat mahdollisimman puhtaita (sinkkipitoisuus 99,99%) eikä niissä ole lainkaan raskasmetalleja, kuten kromia, kadmiumia tai lyijyä. Myös suolahapon käyttö tuotannossa on mennyttä aikaa. Naulakärkien pinnoiteaine täyttää EU-direktiivin ja liuotteen sisältö noudattaa ympäristösuojelumääräyksiä. Tuotanto-laitokset ovat ISO 14001 ympäristösertifioituja, eli laitoksilla on kierrätysohjelma ja ne pienentävät aktiivisesti hävikkiään ja turhaa energian kulutusta. 

 

TÄYTTÄÄ VAATIMUKSET

Täytämme niin kansalliset vaatimukset (DIN, DTU,VTT) kuin myös EU-määräykset ja asetukset. Viimeisin lisäys listaan on EUROCODE 5 eli rakenteiden suunnitteluohje. Täytämme kaikki työturvallisuusvaatimukset, kuten EN792 ja 75/324/EEC aerosolidirektiivit ja osallistumme Iso-Britanniassa, Saksassa ja Tanskassa aktiivisesti standardointityöhön.